اداره کل نظام مدیریت دارایی فیزیکی

1399/8/12 دوشنبه
اهداف، راهبردها و سیاست‌ها
- افزایش قابلیت اطمینان تجهیزات و تاسیسات واحدهای عملیاتی تا سطح تراز جهانی
- افزایش قابلیت دسترسی تجهیزات و تاسیسات واحدهای عملیاتی تا سطح تراز جهانی
- افزایش قابلیت تعمیر پذیری تجهیزات و تاسیسات واحدهای عملیاتی تا سطح تراز جهانی
- استقرار نظام مدیریت دارایی فیزیکی در سطح واحدهای عملیاتی
- استقرار سیستم­های مکانیزه مدیریت دارایی فیزیکی (EAM)
- افزایش مهارت و آموزش های تخصصی
- ایجاد و مدیریت صلاحیت حرفه ای حوزه دارایی های فیزیکی
- کاهش هزینه تمام شده سطح خدمات حوزه دارایی های فیزیکی
- تدوین سیستم مدیریت دارائی فیزیکی
- تدوین تکنیک­های پشتیبان سیستم مدیریت دارائی فیزیکی
- تدوین الزامات زیر ساخت فناوری اطلاعات و ارتباطات در حوزه نت
- توسعه و حمایت انجمن­های علمی و تخصصی در حوزه­ مدیریت دارائی فیزیکی
- توسعه و حمایت از فناوری­های نوین مدیریت دارائی فیزیکی
- توسعه منابع انسانی و بازنگری ساختار سازمانی در حوزه مدیریت دارائی فیزیکی 
- تدوین دستورالعمل های بهره گیری از استانداردهای مدیریت دارائی فیزیکی
- تعامل موثر با انجمن­ها، موسسات و مراکز آموزشی و دانشگاه­ها در پیشبرد اهداف مدیریت دارائی فیزیکی
- توسعه نظام مدیریت دارایی فیزیکی صنعت نفت
- توسعه تعهد و نوآوری در حوزه مدیریت دارایی فیزیکی
- ارتقاء سطح خدمات دارایی­های فیزیکی صنعت نفت
- توسعه مدیریت ریسک تجهیزات و تاسیسات 
- توسعه مدیریت هزینه و قیمت تمام شده هر واحد تولید
- توسعه مدیریت دوره نگهداری چرخه عمر دارایی­هایی فیزیکی 
- توسعه نظام بازسازی و نوسازی تجهیزات و تاسیسات در راستای تولید پایدار
- مکانیزاسیون سیستم مدیریت دارایی فیزیکی
- توسعه مدیریت خوردگی صنعت نفت 
- توسعه خدمات پیمانکاران، مشاوران و سازندگان داخلی حوزه مدیریت دارایی های فیزیکی
 
سایر برنامه‌ها و اقدامات
- طراحی نقشه راه توسعه مدیریت دارایی فیزیکی
- تدوین ضوابط و مقررات  نت در پروژه ها ی ساخت تاسیسات نفتی
- تدوین احصاء تاسیسات و تجهیزات فرسوده صنعت نفت
- تدوین نظام بازرسی فنی
- تدوین ضوابط و مقررات بازرسی فنی در پروژه ها ی ساخت
- نقشه راه توسعه مدیریت خوردگی
- حوزه نظارت و ارزیابی اداره کل نظام نگهداری و تعمیرات
- ارزیابی مدیریت دارایی فیزیکی صنعت نفت
- ارزیابی مدیریت خوردگی صنعت نفت
- صلاحیت نیروهای متخصص بازرسان فنی
- صلاحیت نیروهای متخصص تعمیراتی
- صلاحیت نیروهای متخصص قابلیت اطمینان
- صلاحیت نیروهای  متخصص بازرسی بر مبنای ریسک
- تحلیل ریشه ای خرابی ها و رخدادهای غیر منطبق وزارت نفت
- نظارت بر الزامات و ظوابط نت و بازرسی فنی پروژه های ساخت
- نظارات عالی بر اجرائ پروژه های بازسازی  و نوسازی صنعت نفت
- حوزه توسعه سامانه های نت  و بازرسی فنی وزارت نفت
- پذیرش، ارزیابی و ثبت فناوری های نوین نت
- توسعه ساختار سازمانی نت و بازرسی فنی
- فعالیتهای جانبی اداره کل نظام نگهداری و تعمیرات
 
آشنایی با مدیرکل

 

نام و نام خانوادگی
محمدکاظم پورچرمی
آخرین مدرک تحصیلی
---
سابقه کار
---
سوابق علمی / پژوهشی
-----
-----
- -----
-----
------
-------
عضویت‌های ملی و بین‌المللی
-
-
-
 
کارگروه های تخصصی
1- مدیریت دارایی های فیزیکی
2- مدیریت خوردگی 
3- تدوین نظام جامع حفاظت کاتدی و اندی صنعت نفت
4- یکپارچه سازی CMMS

تماس با اداره‌کل

-  آدرس : خیابان کریمخان، خیابان حافظ ابتدای پل حافظ پلاک ۵۲۳ طبقه ۴
- تلفن:88925009 و9-616227837    
- نمابر:88897025