معاون امور مهندسی، پژوهش و فناوری وزیر نفت در جمع دانش‌بنیان‌ها مطرح کرد
1401/2/24 شنبه

تنظیم مقررات پژوهشی صنعت نفت برای گره‌گشایی شرکت‌های دانش‌بنیان‌

1401/2/24 شنبهشنبه 24/2/14012022-05-14T15:53:05+04:305/14/2022معاون امور مهندسی، پژوهش و فناوری وزیر نفت در جمع دانش‌بنیان‌ها مطرح کردتنظیم مقررات پژوهشی صنعت نفت برای گره‌گشایی شرکت‌های دانش‌بنیان‌<div style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"><span lang="FA" style="font-size:18.0pt"><span style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;">معاون امور مهندسی، پژوهش و فناوری وزیر نفت اظهار کرد: باید مقررات صنعت نفت در بخش&zwnj;های پژوهشی را به&zwnj;صورتی تنظیم کنیم که در بخش&zwnj;های عملیاتی شاهد رشد و گره&zwnj;گشایی شرکت&zwnj;های دانش&zwnj;بنیان باشیم</span></span><span dir="LTR" style="font-size:18.0pt">.</span></span></span></span></span><br /> <span style="font-size:12pt"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"><span lang="FA" style="font-size:18.0pt"><span style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;">به گزارش خبرنگار شانا، وحیدرضا زیدی فرد</span></span>&nbsp;<span lang="FA" style="font-size:18.0pt"><span style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;">بعدازظهر روز</span></span>&nbsp;<span lang="FA" style="font-size:18.0pt"><span style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;">جمعه، ۲۳ اردیبهشت&zwnj;ماه در نشست هم&zwnj;اندیشی به&zwnj;سوی رشد و توسعه اکوسیستم&zwnj;های نوآوری و دانش&zwnj;بنیان در صنعت نفت و گاز گفت: وزارت نفت تلاش می&zwnj;کند با توجه به منویات مقام معظم رهبری درباره</span></span>&nbsp;<span lang="FA" style="font-size:18.0pt"><span style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;">ضرورت دانش&zwnj;بنیان شدن فعالیت&zwnj;های صنعت نفت، مفهوم دانش&zwnj;بنیان و بهینه&zwnj;سازی را در بخش&zwnj;های مختلف این صنعت نهادینه کند</span></span><span dir="LTR" style="font-size:18.0pt">.</span></span></span></span></span><br /> <span style="font-size:12pt"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"><span lang="FA" style="font-size:18.0pt"><span style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;">وی افزود: باید مقررات صنعت نفت در بخش&zwnj;های پژوهشی را به&zwnj;صورتی در صنعت نفت تنظیم کنیم که در بخش&zwnj;های عملیاتی شاهد رشد و گره&zwnj;گشایی باشیم. وزارت نفت پارسال همسو با این موضوع درباره</span></span>&nbsp;<span lang="FA" style="font-size:18.0pt"><span style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;">اعطای</span></span>&nbsp;<span lang="FA" style="font-size:18.0pt"><span style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;">تسهیلات دستورعمل بند (الف) تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۰</span></span>&nbsp;<span lang="FA" style="font-size:18.0pt"><span style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;">فراخوان&zwnj;هایی را به شرکت&zwnj;های دانش&zwnj;بنیان داده است</span></span><span dir="LTR" style="font-size:18.0pt">.</span></span></span></span></span><br /> <span style="font-size:12pt"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"><span lang="FA" style="font-size:18.0pt"><span style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;">معاونت وزیر نفت در امور مهندسی و پژوهش و فناوری اظهار کرد: از ابتدای امسال نشست&zwnj;های</span></span>&nbsp;<span lang="FA" style="font-size:18.0pt"><span style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;">مستمری به ریاست معاون اول رئیس&zwnj;جمهوری در هیئت دولت برگزار شده است تا زمینه برای دانش&zwnj;بنیان شدن دستگاه&zwnj;های اجرای کشور فراهم شود که تاکنون آیین نامه&zwnj;هایی درباره</span></span>&nbsp;<span lang="FA" style="font-size:18.0pt"><span style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;">بهداشت، برق، کشاورزی و صنعت نفت تهیه شده است</span></span><span dir="LTR" style="font-size:18.0pt">.</span></span></span></span></span><br /> <span style="font-size:12pt"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"><strong><span lang="FA" style="font-size:18.0pt"><span style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;">ورود به بازار صنعت نفت در بخش پژوهش بدون تحرک در تقاضا ممکن نیست</span></span></strong><span dir="LTR" style="font-size:18.0pt"></span></span></span></span></span><br /> <span style="font-size:12pt"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"><span lang="FA" style="font-size:18.0pt"><span style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;">بر اساس این گزارش، جعفر</span></span>&nbsp;<span lang="FA" style="font-size:18.0pt"><span style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;">توفیقی، رئیس پژوهشگاه صنعت نفت نیز در این نشست با اشاره به اینکه در چند دهه پیش</span></span>&nbsp;<span lang="FA" style="font-size:18.0pt"><span style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;">شرکت&zwnj;ها و پارک&zwnj;های علمی و فناوری زیادی در کشور فعالیت خود را آغاز کرده&zwnj;اند، گفت: هم&zwnj;اکنون ۶ تا ۷ هزار شرکت دانش&zwnj;بنیان، ۴۵ پارک علم و فناوری و ده&zwnj;ها مرکز رشد و فناوری در کشور فعال هستند</span></span><span dir="LTR" style="font-size:18.0pt">.</span></span></span></span></span><br /> <span style="font-size:12pt"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"><span lang="FA" style="font-size:18.0pt"><span style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;">توفیقی به نامگذاری امسال به&zwnj;عنوان سال دانش&zwnj;بنیان از سوی بالاترین مقام کشور (مقام معظم رهبری) اشاره کرد و ادامه داد: ما فعالان حوزه پژوهش صنعت نفت باید</span></span>&nbsp;<span lang="FA" style="font-size:18.0pt"><span style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;">این موضوع</span></span>&nbsp;<span lang="FA" style="font-size:18.0pt"><span style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;">را به فال نیک بگیریم</span></span>&nbsp;<span lang="FA" style="font-size:18.0pt"><span style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;">و به فکر تحرک در بخش تقاضای پژوهش در صنعت نفت باشیم</span></span><span dir="LTR" style="font-size:18.0pt">.</span></span></span></span></span><br /> <span style="font-size:12pt"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"><span lang="FA" style="font-size:18.0pt"><span style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;">وی تاکید کرد: ورود به بازار صنعت نفت در بخش پژوهش بدون تحرک در تقاضا ممکن نیست و ما وظیفه داریم زمینه&zwnj;های موفقیت پروژه&zwnj;های دانش&zwnj;بنیان را بررسی و احیا کنیم</span></span><span dir="LTR" style="font-size:18.0pt">.</span></span></span></span></span><br /> <span style="font-size:12pt"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"><span lang="FA" style="font-size:18.0pt"><span style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;">رئیس پژوهشگاه صنعت نفت با بیان اینکه هم&zwnj;اکنون شرکت&zwnj;های تابع صنعت نفت رویکردی مطلوب</span></span>&nbsp;<span lang="FA" style="font-size:18.0pt"><span style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;">نسبت به پژوهشگاه برای رفع مشکلات خود پیدا کرده&zwnj;اند، بیان کرد: اقتصاد خصوصی و رقابتی سبب تحریک نیاز فناوری در صنعت نفت می&zwnj;شود. هم&zwnj;اکنون در بررسی&zwnj;ها</span></span>&nbsp;<span lang="FA" style="font-size:18.0pt"><span style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;">مشخص شده است بیشترین ثبت اختراع و هزینه در بخش فناوری در شرکت&zwnj;های خصوصی انجام می&zwnj;شود</span></span><span dir="LTR" style="font-size:18.0pt">.</span></span></span></span></span><br /> <span style="font-size:12pt"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"><strong><span lang="FA" style="font-size:18.0pt"><span style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;">زمینه ورود شرکت&zwnj;های دانش&zwnj;بنیان به پروژه&zwnj;های نفت و گاز ایجاد می&zwnj;شود</span></span></strong><span dir="LTR" style="font-size:18.0pt"></span></span></span></span></span><br /> <span style="font-size:12pt"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"><span lang="FA" style="font-size:18.0pt"><span style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;">امید شاکری، مدیرکل نظام فنی و اجرایی و ارزشیابی طرح&zwnj;های معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری وزارت نفت</span></span>&nbsp;<span lang="FA" style="font-size:18.0pt"><span style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;">نیز در این نشست تصریح کرد: ما از گذشته تاکنون در عمل</span></span>&nbsp;<span lang="FA" style="font-size:18.0pt"><span style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;">در نظام فنی و اجرایی صنعت نفت تلاش کرده&zwnj;ایم موانع را شناسایی و آنها را رفع کنیم. امسال نیز تلاش می&zwnj;شود زمینه ورود شرکت&zwnj;های دانش&zwnj;بنیان به پروژه&zwnj;های نفت و گاز ایجاد شود</span></span><span dir="LTR" style="font-size:18.0pt">.</span></span></span></span></span><br /> <span style="font-size:12pt"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"><span lang="FA" style="font-size:18.0pt"><span style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;">وی گفت: هم&zwnj;اکنون نگرانی شرکت&zwnj;های دانش&zwnj;بنیان آن است که صنعت نفت با آنها قرارداد امضا</span></span>&nbsp;<span lang="FA" style="font-size:18.0pt"><span style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;">کند، در حالی&zwnj; که آنها باید بدانند لازم است</span></span>&nbsp;<span lang="FA" style="font-size:18.0pt"><span style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;">پروژه&zwnj;های صنعت نفت را در زمینه زمان و هزینه به بهترین شکل انجام دهند تا کار به مرحله قرارداد برسد</span></span><span dir="LTR" style="font-size:18.0pt">.</span></span></span></span></span><br /> <span style="font-size:12pt"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"><span lang="FA" style="font-size:18.0pt"><span style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;">شاکری تضمین ریسک&zwnj;های استفاده از فناوری&zwnj;های شرکت&zwnj;های دانش&zwnj;بنیان را از مسائل مهم حوزه پژوهش و فناوری صنعت نفت دانست و افزود: مدیران ارشد صنعت نفت باید برای توسعه و توانمندی شرکت&zwnj;های داخلی قدرت ریسک داشته باشند</span></span><span dir="LTR" style="font-size:18.0pt">.</span></span></span></span></span><br /> <span style="font-size:12pt"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"><span lang="FA" style="font-size:18.0pt"><span style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;">مدیرکل نظام فنی و اجرایی و ارزشیابی طرح&zwnj;های معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری وزارت نفت</span></span>&nbsp;<span lang="FA" style="font-size:18.0pt"><span style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;">با بیان اینکه مقررات حوزه پژوهش و فناوری صنعت نفت هم&zwnj;اکنون متناسب با تغییرات الگوهای</span></span>&nbsp;<span lang="FA" style="font-size:18.0pt"><span style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;">کسب&zwnj;وکار جهانی روزآمد نیست،</span></span>&nbsp;<span lang="FA" style="font-size:18.0pt"><span style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;">اعلام کرد: هم&zwnj;اکنون ارجاع کار و پروژه&zwnj;ها در این صنعت بر پایه برگزاری مناقصه&zwnj;هاست، در حالی که اگر</span></span>&nbsp;<span lang="FA" style="font-size:18.0pt"><span style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;">شرکتی بخواهد با فناوری خود مدت زمان اجرا، برای نمونه</span></span>&nbsp;<span lang="FA" style="font-size:18.0pt"><span style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;">حفاری یک چاه را کاهش دهد و بخشی از درآمدهای صرفه&zwnj;جویی&zwnj;شده را به&zwnj;عنوان مزد خود بر دارد، این کار در عمل</span></span>&nbsp;<span lang="FA" style="font-size:18.0pt"><span style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;">طبق قانون ممکن نیست، در حالی که شرکت&zwnj;های پژوهشی این الگو</span></span>&nbsp;<span lang="FA" style="font-size:18.0pt"><span style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;">پروژه&zwnj;ها را هم&zwnj;اکنون به&zwnj;راحتی در سطح بین&zwnj;المللی انجام می&zwnj;دهند</span></span><span dir="LTR" style="font-size:18.0pt">.</span></span></span></span></span><br /> <span style="font-size:12pt"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"><span lang="FA" style="font-size:18.0pt"><span style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;">وی گفت: هم&zwnj;اکنون تعدیل قراردادهای ارزی معاونت پژوهش و فناوری وزارت نفت در دستور کار قرار داشته و این تعدیل&zwnj;ها با رعایت قوانین و مقررات و همسو با پوشش ضرر و زیان شرکت&zwnj;های دانش&zwnj;بنیان در این حوزه انجام می شود</span></span><span dir="LTR" style="font-size:18.0pt">.</span></span></span></span></span><br /> <span style="font-size:12pt"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"><strong><span lang="FA" style="font-size:18.0pt"><span style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;">پیاده&zwnj;سازی نظام مدیریت دارایی بر اساس روزآمدترین الگوهای</span></span></strong><strong>&nbsp;</strong><strong><span lang="FA" style="font-size:18.0pt"><span style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;">جهانی</span></span></strong><span dir="LTR" style="font-size:18.0pt"></span></span></span></span></span><br /> <span style="font-size:12pt"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"><span lang="FA" style="font-size:18.0pt"><span style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;">بر اساس این گزارش، سیدکاظم بحرینی، مدیرکل نظام مدیریت دارایی&zwnj;های فیزیکی</span></span>&nbsp;<span lang="FA" style="font-size:18.0pt"><span style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;">امور مهندسی، پژوهش و فناوری وزارت نفت نیز در این نشست تصریح کرد: وزارت نفت هم&zwnj;اکنون درصدد پیاده&zwnj;سازی یک نظام مدیریت دارایی بر اساس روزآمدترین الگوهای</span></span>&nbsp;<span lang="FA" style="font-size:18.0pt"><span style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;">جهانی است</span></span><span dir="LTR" style="font-size:18.0pt">. </span><span lang="FA" style="font-size:18.0pt"><span style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;">تنها راه داشتن صنعت نفت دانش&zwnj;بنیان این است که در ابتدای کار مدیریت&zwnj;ها در این صنعت دانشی شوند که راهکار آن مدیریت دارایی و اداری است</span></span><span dir="LTR" style="font-size:18.0pt">.&nbsp;</span></span></span></span></span><br /> <span style="font-size:12pt"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"><span lang="FA" style="font-size:18.0pt"><span style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;">وی به فرمایشات مقام معظم رهبری درباره</span></span>&nbsp;<span lang="FA" style="font-size:18.0pt"><span style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;">اختصاص بودجه به نوسازی صنایع اشاره کرد و یادآور شد</span></span><span dir="LTR" style="font-size:18.0pt">: </span><span lang="FA" style="font-size:18.0pt"><span style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;">هم&zwnj;اکنون بعضی از</span></span>&nbsp;<span lang="FA" style="font-size:18.0pt"><span style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;">تأسیسات موجود در صنعت نفت و مناطق عملیاتی عمر زیادی دارد</span></span>&nbsp;<span lang="FA" style="font-size:18.0pt"><span style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;">و نیازمند نوسازی حداکثری است</span></span><span dir="LTR" style="font-size:18.0pt">.</span></span></span></span></span><br /> <span style="font-size:12pt"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"><strong><span lang="FA" style="font-size:18.0pt"><span style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;">دانشگاه صنعت نفت ریشه زیست&zwnj;بوم نوآوری صنعت نفت</span></span></strong><span dir="LTR" style="font-size:18.0pt"></span></span></span></span></span><br /> <span style="font-size:12pt"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"><span lang="FA" style="font-size:18.0pt"><span style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;">محمدصابر کرم&zwnj;بیگی، معاون نوآوری و فناوری پارک نوآوری و فناوری صنعت نفت</span></span>&nbsp;<span lang="FA" style="font-size:18.0pt"><span style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;">نیز در این نشست هم&zwnj;اندیشی با بیان اینکه صنعت نفت در سال ۱۳۱۸ با تأسیس دانشگاه برای خود به&zwnj;نوعی زیست بوم فناوری را در خود ایجاد کرده است، اظهار کرد: هم&zwnj;اکنون زیست&zwnj;بوم نوآوری صنعت نفت در جهان در حال تغییر قواعد بازی این صنعت است، به نوعی که شرکت&zwnj;های بزرگی همچون توتال فرانسه میلیاردها دلار در بخش فناوری و پژوهش خود سرمایه&zwnj;گذاری کرده اند</span></span><span dir="LTR" style="font-size:18.0pt">.&nbsp;</span></span></span></span></span><br /> <span style="font-size:12pt"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"><span lang="FA" style="font-size:18.0pt"><span style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;">وی با تأکید بر اینکه تصمیم گیری در حوزه صنعت نفت نیاز به داده و اطلاعات اولیه دارد، ادامه داد: یکی از چالش&zwnj;های توسعه فناوری در این صنعت آن است که چشم&zwnj;انداز مشخصی برای ارائه داده و اطلاعات به شرکت&zwnj;های پژوهشی در بخش خصوصی وجود ندارد</span></span><span dir="LTR" style="font-size:18.0pt">.</span></span></span></span></span><br /> <span style="font-size:12pt"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"><span lang="FA" style="font-size:18.0pt"><span style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;">کرم&zwnj;بیگی گفت: هم&zwnj;اکنون دودهم تولید تولید ناخالص داخلی</span></span>&nbsp;<span lang="FA" style="font-size:18.0pt"><span style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;">کشور از طریق برنامه&zwnj;های دانش&zwnj;بنیان صنعت نفت تأمین می&zwnj;شود که این رقم در مقایسه با مقیاس&zwnj;های جهانی بسیار پایین است</span></span><span dir="LTR" style="font-size:18.0pt">.</span></span></span></span></span></div> 1b42146a7-2f63-4c70-9c78-d599a3332f2b2022-05-14T15:52:10+04:30نشست هم اندیشی اکوسیستم4916/25/2022 8:05:31 PM


معاون امور مهندسی، پژوهش و فناوری وزیر نفت اظهار کرد: باید مقررات صنعت نفت در بخش‌های پژوهشی را به‌صورتی تنظیم کنیم که در بخش‌های عملیاتی شاهد رشد و گره‌گشایی شرکت‌های دانش‌بنیان باشیم.
به گزارش خبرنگار شانا، وحیدرضا زیدی فرد بعدازظهر روز جمعه، ۲۳ اردیبهشت‌ماه در نشست هم‌اندیشی به‌سوی رشد و توسعه اکوسیستم‌های نوآوری و دانش‌بنیان در صنعت نفت و گاز گفت: وزارت نفت تلاش می‌کند با توجه به منویات مقام معظم رهبری درباره ضرورت دانش‌بنیان شدن فعالیت‌های صنعت نفت، مفهوم دانش‌بنیان و بهینه‌سازی را در بخش‌های مختلف این صنعت نهادینه کند.
وی افزود: باید مقررات صنعت نفت در بخش‌های پژوهشی را به‌صورتی در صنعت نفت تنظیم کنیم که در بخش‌های عملیاتی شاهد رشد و گره‌گشایی باشیم. وزارت نفت پارسال همسو با این موضوع درباره اعطای تسهیلات دستورعمل بند (الف) تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ فراخوان‌هایی را به شرکت‌های دانش‌بنیان داده است.
معاونت وزیر نفت در امور مهندسی و پژوهش و فناوری اظهار کرد: از ابتدای امسال نشست‌های مستمری به ریاست معاون اول رئیس‌جمهوری در هیئت دولت برگزار شده است تا زمینه برای دانش‌بنیان شدن دستگاه‌های اجرای کشور فراهم شود که تاکنون آیین نامه‌هایی درباره بهداشت، برق، کشاورزی و صنعت نفت تهیه شده است.
ورود به بازار صنعت نفت در بخش پژوهش بدون تحرک در تقاضا ممکن نیست
بر اساس این گزارش، جعفر توفیقی، رئیس پژوهشگاه صنعت نفت نیز در این نشست با اشاره به اینکه در چند دهه پیش شرکت‌ها و پارک‌های علمی و فناوری زیادی در کشور فعالیت خود را آغاز کرده‌اند، گفت: هم‌اکنون ۶ تا ۷ هزار شرکت دانش‌بنیان، ۴۵ پارک علم و فناوری و ده‌ها مرکز رشد و فناوری در کشور فعال هستند.
توفیقی به نامگذاری امسال به‌عنوان سال دانش‌بنیان از سوی بالاترین مقام کشور (مقام معظم رهبری) اشاره کرد و ادامه داد: ما فعالان حوزه پژوهش صنعت نفت باید این موضوع را به فال نیک بگیریم و به فکر تحرک در بخش تقاضای پژوهش در صنعت نفت باشیم.
وی تاکید کرد: ورود به بازار صنعت نفت در بخش پژوهش بدون تحرک در تقاضا ممکن نیست و ما وظیفه داریم زمینه‌های موفقیت پروژه‌های دانش‌بنیان را بررسی و احیا کنیم.
رئیس پژوهشگاه صنعت نفت با بیان اینکه هم‌اکنون شرکت‌های تابع صنعت نفت رویکردی مطلوب نسبت به پژوهشگاه برای رفع مشکلات خود پیدا کرده‌اند، بیان کرد: اقتصاد خصوصی و رقابتی سبب تحریک نیاز فناوری در صنعت نفت می‌شود. هم‌اکنون در بررسی‌ها مشخص شده است بیشترین ثبت اختراع و هزینه در بخش فناوری در شرکت‌های خصوصی انجام می‌شود.
زمینه ورود شرکت‌های دانش‌بنیان به پروژه‌های نفت و گاز ایجاد می‌شود
امید شاکری، مدیرکل نظام فنی و اجرایی و ارزشیابی طرح‌های معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری وزارت نفت نیز در این نشست تصریح کرد: ما از گذشته تاکنون در عمل در نظام فنی و اجرایی صنعت نفت تلاش کرده‌ایم موانع را شناسایی و آنها را رفع کنیم. امسال نیز تلاش می‌شود زمینه ورود شرکت‌های دانش‌بنیان به پروژه‌های نفت و گاز ایجاد شود.
وی گفت: هم‌اکنون نگرانی شرکت‌های دانش‌بنیان آن است که صنعت نفت با آنها قرارداد امضا کند، در حالی‌ که آنها باید بدانند لازم است پروژه‌های صنعت نفت را در زمینه زمان و هزینه به بهترین شکل انجام دهند تا کار به مرحله قرارداد برسد.
شاکری تضمین ریسک‌های استفاده از فناوری‌های شرکت‌های دانش‌بنیان را از مسائل مهم حوزه پژوهش و فناوری صنعت نفت دانست و افزود: مدیران ارشد صنعت نفت باید برای توسعه و توانمندی شرکت‌های داخلی قدرت ریسک داشته باشند.
مدیرکل نظام فنی و اجرایی و ارزشیابی طرح‌های معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری وزارت نفت با بیان اینکه مقررات حوزه پژوهش و فناوری صنعت نفت هم‌اکنون متناسب با تغییرات الگوهای کسب‌وکار جهانی روزآمد نیست، اعلام کرد: هم‌اکنون ارجاع کار و پروژه‌ها در این صنعت بر پایه برگزاری مناقصه‌هاست، در حالی که اگر شرکتی بخواهد با فناوری خود مدت زمان اجرا، برای نمونه حفاری یک چاه را کاهش دهد و بخشی از درآمدهای صرفه‌جویی‌شده را به‌عنوان مزد خود بر دارد، این کار در عمل طبق قانون ممکن نیست، در حالی که شرکت‌های پژوهشی این الگو پروژه‌ها را هم‌اکنون به‌راحتی در سطح بین‌المللی انجام می‌دهند.
وی گفت: هم‌اکنون تعدیل قراردادهای ارزی معاونت پژوهش و فناوری وزارت نفت در دستور کار قرار داشته و این تعدیل‌ها با رعایت قوانین و مقررات و همسو با پوشش ضرر و زیان شرکت‌های دانش‌بنیان در این حوزه انجام می شود.
پیاده‌سازی نظام مدیریت دارایی بر اساس روزآمدترین الگوهای جهانی
بر اساس این گزارش، سیدکاظم بحرینی، مدیرکل نظام مدیریت دارایی‌های فیزیکی امور مهندسی، پژوهش و فناوری وزارت نفت نیز در این نشست تصریح کرد: وزارت نفت هم‌اکنون درصدد پیاده‌سازی یک نظام مدیریت دارایی بر اساس روزآمدترین الگوهای جهانی است. تنها راه داشتن صنعت نفت دانش‌بنیان این است که در ابتدای کار مدیریت‌ها در این صنعت دانشی شوند که راهکار آن مدیریت دارایی و اداری است
وی به فرمایشات مقام معظم رهبری درباره اختصاص بودجه به نوسازی صنایع اشاره کرد و یادآور شد: هم‌اکنون بعضی از تأسیسات موجود در صنعت نفت و مناطق عملیاتی عمر زیادی دارد و نیازمند نوسازی حداکثری است.
دانشگاه صنعت نفت ریشه زیست‌بوم نوآوری صنعت نفت
محمدصابر کرم‌بیگی، معاون نوآوری و فناوری پارک نوآوری و فناوری صنعت نفت نیز در این نشست هم‌اندیشی با بیان اینکه صنعت نفت در سال ۱۳۱۸ با تأسیس دانشگاه برای خود به‌نوعی زیست بوم فناوری را در خود ایجاد کرده است، اظهار کرد: هم‌اکنون زیست‌بوم نوآوری صنعت نفت در جهان در حال تغییر قواعد بازی این صنعت است، به نوعی که شرکت‌های بزرگی همچون توتال فرانسه میلیاردها دلار در بخش فناوری و پژوهش خود سرمایه‌گذاری کرده اند
وی با تأکید بر اینکه تصمیم گیری در حوزه صنعت نفت نیاز به داده و اطلاعات اولیه دارد، ادامه داد: یکی از چالش‌های توسعه فناوری در این صنعت آن است که چشم‌انداز مشخصی برای ارائه داده و اطلاعات به شرکت‌های پژوهشی در بخش خصوصی وجود ندارد.
کرم‌بیگی گفت: هم‌اکنون دودهم تولید تولید ناخالص داخلی کشور از طریق برنامه‌های دانش‌بنیان صنعت نفت تأمین می‌شود که این رقم در مقایسه با مقیاس‌های جهانی بسیار پایین است.


بازدید:49
نسخه قابل چاپ