1399/4/2 دوشنبه

عناوین دوره های فرصت مطالعاتی اعضای هیأت علمی دانشگاه ها و موسسات پژوهشی در وزارت نفت

1399/4/2 دوشنبهدوشنبه 2/4/13992020-06-22T14:10:45+04:306/22/2020عناوین دوره های فرصت مطالعاتی اعضای هیأت علمی دانشگاه ها و موسسات پژوهشی در وزارت نفت<p dir="RTL" style="margin-bottom:0.0001pt; margin-left:0in; margin-right:0in; margin-top:0in; text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"><span lang="AR-SA" style="font-size:24.0pt"><span style="font-family:&quot;B Lotus&quot;">به منظور تقويت و برقراري ارتباط نظام&zwnj;مند و منسجم دانشگاه&zwnj;ها و موسسات آموزش عالي و پژوهشي با صنعت نفت و جهت&zwnj;دهی به تحقیقات دانشگاهی و توسعه دانش فنی و فناوری&zwnj;های کاربردی و مورد نیاز صنعت نفت و همچنين عملياتي نمودن يافته&zwnj;هاي علمی-پژوهشی اعضاي هيات علمي و آشنايي با نيازهاي واقعي صنعت، عناوين فرصت مطالعاتي در صنعت نفت تهيه شده&zwnj;اند.<strong> </strong></span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom:0.0001pt; margin-left:0in; margin-right:0in; margin-top:0in; text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"><span lang="AR-SA" style="font-size:24.0pt"><span style="font-family:&quot;B Lotus&quot;">از اعضاء هيات علمي متقاضي اجراي دوره&zwnj;هاي فرصت مطالعاتي در صنعت نفت دعوت به عمل می&zwnj;آید براي هر عنوان دوره انتخابي پروپوزال تهيه نموده و براي شركت متقاضي ارسال نمايند.<br /> &nbsp;<a href="../File/ShowFile.aspx?ID=8efd4086-9c13-4e11-af73-b8f8460a9d29" target="_blank">شرکت ملی گاز ایران&nbsp;</a><br /> <a href="../File/ShowFile.aspx?ID=caa59eb6-2508-4114-bb99-23cd1d66cc94" target="_blank">شرکت ملی نفت ایران </a>&nbsp;<br /> <a href="../File/ShowFile.aspx?ID=51a6142f-d727-488d-8a44-133e0c6d7a40" target="_blank">شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران&nbsp;</a><br /> <a href="../File/ShowFile.aspx?ID=9819c173-cbc5-4268-8ae9-31c593aa6a2f" target="_blank">شرکت ملی صنایع پتروشیمی<br /> <br /> <u><span style="color:#3498db"></span></u></a></span></span></span></span></span></span><a href="../File/ShowFile.aspx?ID=cdcb86a4-1bed-4308-9c33-930520303459"><span style="font-size:12pt"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"><span lang="AR-SA" style="font-size:24.0pt"><span style="font-family:&quot;B Lotus&quot;"><u></u></span></span></span></span></span></span><strong><span style="font-size:28px"><u></u></span></strong></a><strong><u><a href="../Home/ShowPage.aspx?Object=News&ID=172a7741-1cb2-4d5e-b18e-75e264bba08c&LayoutID=50a87989-27cf-4f97-a1ad-2375ad22fa18&CategoryID=5e5f6c13-b7af-4d3b-b11f-bb34ca19ec83" target="_self"><span style="color:#3498db"></span></a><a href="../File/ShowFile.aspx?ID=cdcb86a4-1bed-4308-9c33-930520303459" target="_blank"><span style="color:#3498db"></span></a><a href="../File/ShowFile.aspx?ID=cdcb86a4-1bed-4308-9c33-930520303459" target="_blank"><span style="color:#3498db">نمونه فرم پیشنهاد پروژه</span></a></u></strong></p> 1c70d0a18-ecf6-4d57-9df6-c7907a944d272019-10-22T13:36:21+03:30ابلاغ دوره های فرصت مطالعاتی203111/24/2022 12:15:42 PM


به منظور تقويت و برقراري ارتباط نظام‌مند و منسجم دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالي و پژوهشي با صنعت نفت و جهت‌دهی به تحقیقات دانشگاهی و توسعه دانش فنی و فناوری‌های کاربردی و مورد نیاز صنعت نفت و همچنين عملياتي نمودن يافته‌هاي علمی-پژوهشی اعضاي هيات علمي و آشنايي با نيازهاي واقعي صنعت، عناوين فرصت مطالعاتي در صنعت نفت تهيه شده‌اند.

از اعضاء هيات علمي متقاضي اجراي دوره‌هاي فرصت مطالعاتي در صنعت نفت دعوت به عمل می‌آید براي هر عنوان دوره انتخابي پروپوزال تهيه نموده و براي شركت متقاضي ارسال نمايند.
 شرکت ملی گاز ایران 
شرکت ملی نفت ایران  
شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران 
شرکت ملی صنایع پتروشیمی

نمونه فرم پیشنهاد پروژه

نسخه قابل چاپ