اداره کل نظام فنی و اجرایی و ارزشیابی طرح ها

1399/8/12 دوشنبه

اداره کل نظام فنی و اجرایی و ارزشیابی طرح­ها در راستای پیاده سازی و برقراری نظام فنی و اجرایی هماهنگ در سطح صنعت نفت، از طریق تهیه و تدوین روش‌ها، معیارها و استانداردهای فنی و همچنین استقرار نظام نظارت و ارزشیابی طرح­ها و پروژه­های صنعت نفت اقدام می­نماید...


اهداف، راهبردها و سیاست‌ها
اداره کل نظام فنی و اجرایی و ارزشیابی طرح­ها در راستای پیاده سازی و برقراری نظام فنی و اجرایی هماهنگ در سطح صنعت نفت، از طریق تهیه و تدوین روش‌ها، معیارها و استانداردهای فنی و همچنین استقرار نظام نظارت و ارزشیابی طرح­ها و پروژه­های صنعت نفت اقدام می­نماید. سیاست‌گذاری و تدوین ضوابط فنی و مهندسی مشتمل بر اسناد همسان قراردادی، فهرست‌های بهای تخصصی صنعت نفت و معیارها و آیین­نامه­های مهندسی و تدوین دستورالعمل­ها و روش­های تشخیص صلاحیت پیمانکاران و مشاوران صنعت نفت به منظور شناسایی و پایش عملکرد شرکت‌های توانمند و همچنین سیاست­گذاری و تدوین استانداردهای صنعت نفت در حوزه­های بالادست و پایین­دست از اهداف و راهبردهای این اداره کل می‌باشد.
 
برنامه‌ها و اقدامات
1- سیاست‌گذاری و تدوین اسناد نظام فنی و اجرایی طرح ها و پروژه ها در حوزه­های بالادست و پایین دست مشتمل بر:
  الف- تدوین دستورالعمل­ها و روش­های تشخیص صلاحیت پیمانکاران و مشاوران صنعت نفت و شناسایی و پایش صلاحیت شرکت‌های توانمند در حوزه­های بالادست و پایین دست 
  ب- اسناد همسان قراردادی
  ج- معیارها و آیین­نامه­های مهندسی
  د- فهرست‌های بهای تخصصی صنعت نفت 
2- تدوین استانداردهای تجهیزات و خدمات مهندسی صنعت نفت مشتمل و همچنین تعیین سبدهای استاندارد مربوط به ده گروه کالایی اولویت­دار ساخت داخل و ملی سازی استانداردهای IPS
3- تهیه و تدوین سیاست‌ها، برنامه‌ها و اسناد پشتیبان نظام فنی و اجرایی طرح ها و پروژه های صنعت نفت، مشتمل بر شرح خدمات، نظام‌ها و رویه‌های کاری فرآیندهای مدیریت پروژه
4- تمشیت امور برگزاری ادوار سالانۀ «جایزۀ سرآمدی و بهبود مستمر صنعت نفت»
5- تمشیت امور مرتبط با تدوین، پیاده‌سازی و نظارت بر «نظام جامع مطالعات ارزش صنعت نفت»
6- نظارت و ارزشیابی طرح ها و پروژه های صنعت نفت در خصوص چگونگی پیاده سازی اسناد و مدارک مهندسی ابلاغی و اخذ بازخوردهای مربوط
 
آشنایی با مدیرکل


نام و نام خانوادگی
امید شاکری
سوابق تحصیلی (از آخرین به قبل)
- دانشجوی مقطع دکتری تخصصی مدیریت تکنولوژی – واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی – در حال انجام رساله
- کارشناسی ارشد مهندسی سیستم‌های انرژی – دانشگاه صنعتی شریف - 1380
- کارشناسی مهندسی مکانیک (حرارت و سیالات) - دانشگاه صنعتی امیرکبیر – 1378

سوابق کاری (از آخرین به قبل)
- مدیرکل نظام فنی و اجرایی و ارزشیابی طرح ها - معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری - از اردیبهشت 1397 تاکنون
- مدیرکل امور پژوهش - معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری وزارت نفت – از آبانماه 1395 تا اردیبهشت 1397
- رئیس نظارت و ارزیابی عملکرد امور پژوهش – معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری وزارت نفت – از تیرماه 1395 تا آبانماه 1395
- رئیس پژوهش و فناوری - شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت – از فروردین 1386 تا تیرماه 1395
- مدیر بهینه سازی انرژی در بخش صنعت - شرکت بهینه سازی مصرف سوخت – شهریور 1384 تا پایان 1385
- رئیس تجهیزات تجاری - مدیریت صنعت شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت – مرداد 1383 تا شهریور 1384
- طرح نظام - شرکت ملی نفت ایران - 1381 تا 1383
- رئیس صنایع فرآیندی - مدیریت صنعت شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت - خرداد 1380 تا مهر 1381

سوابق علمی/پژوهشی
1- مرجع کاربردی مدیریت انرژی در واحدهای صنعتی– گردآوری و تألیف : کامبیز رضاپور، امید شاکری، رضا عفت نژاد، حشمت ا... اکبری، شیرزاد حسن بگی – انتشارات شرکت بهینه سازی مصرف سوخت – 1390.
2- امید شاکری، ابراهیم معینی - تأملی بر تبعات پیوستن کشورهای در حال توسعه به سازمان تجارت جهانی با توجه به الزامات موافقت نامه جنبه های تجاری حقوق مالکیت فکری (TRIPS) و ارائه پیشنهاداتی برای ایران – نشریه علمی و ترویجی سیاستنامه علم و فناوری – تابستان 1394.
3- شیما جواهری، امید شاکری، حسین صادقی، برات قبادیان - ارزیابی اقتصادی تولید بیودیزل از گیاه نوروزک- کنفرانس سراسری محیط زیست و انرژی ایران – مرداد 1393.
4- لیلا سمیعی، امید جلالی، امید شاکری- پتانسیل سنجی استانهای کشور در زمینه استفاده از ضایعات کشاورزی جهت تولید پلت سوختی - سومین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی – اسفند 1392.
5- امید شاکری، امید جلالی، عقیل براتی – امکانسنجی فنی و اقتصادی استفاده از موتورخانه های چگالشی در مصارف خانگی - نهمین همایش بین المللی انرژی – اسفندماه 1391.
6- آسیه رحیمخانی، حسین صالحیوزیری، محمدحسین بصیری، امید شاکری، عقیل براتی. زغالسنگ دوغابی (CWM)، فناوری پاک در حوزه زغالسنگ. اولین کنفرانس فناوریهای معدنکاری ایران، دانشگاه یزد – شهریور 1391.
7- محبوبه زمانی نژاد، وهاب مکاری زاده، زهره سلیمیان، امید شاکری - امکان سنجی بکارگیری بکارگیری تولید همزمان برق و حرارت در صنایع کانی غیرفلزی – بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق.
8- محبوبه زمانی نژاد، وهاب مکاری زاده، زهره سلیمیان، امید شاکری. تعیین شاخص های مؤثر بر استفاده از تولید همزمان برق و حرارت در صنایع کشور و اولویتبندی صنایع بر این اساس. بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق.
9- سعید عالم ورزنه اصفهانی، رامین میرزا طلوعی، امید شاکری، امید جلالی، مهدی اشجعی - امکانسنجی فنی و اقتصادی استفاده از مبدل حرارتی صفحه ای در سیستم های حرارت مرکزی - هفتمین همایش ملی انرژی – دیماه 1388.
10- هومن فرزانه، امید شاکری، مهرنوش دشتی، محمد قانع - تدوین استراتژی مدیریت توزیع یارانه های انرژی در صنایع به شدت انرژی بر - هفتمین همایش ملی انرژی – دیماه 1388.
11- محبوبه زمانی نژاد، وهاب مکاری زاده، قاسم عرب، امید شاکری - شناسایی صنایع مستعد تولید همزمان برق و حرارت در کشور – هفتمین همایش ملی انرژی – دیماه 1388.
12- برات قبادیان، هادی رحیمی، امید شاکری، امید جلالی – بررسی رویکرد خودروسازان جهان در ارائه محصولات سازگار با سوخت تجدیدپذیر بیواتانول - هفتمین همایش ملی انرژی – دیماه 1388.
13- برات قبادیان، هادی رحیمی، امید شاکری، امید جلالی – بررسی تأثیر سوخت گیاهی بیواتانول بر چند ویژگی مهم سوختی بنزین - هفتمین همایش ملی انرژی – دیماه 1388.
14- برات قبادیان، هادی رحیمی، حسن جعفری، امید شاکری، امید جلالی – تأثیر افزودن اتانول به بنزین بر رفتار خوردگی قطعات سامانه سوخت رسانی خودرو - ششمین همایش بین المللی موتورهای درونسوز - آبانماه 1388.
15- امید شاکری، عقیل براتی – امکانسنجی صادرات گاز طبیعی بوسیله کشتی CNG- سومین همایش ملی تخصصی گاز ایران - تهران - مهرماه 1388.
16- امید شاکری، امید جلالی – برنامه جایگزینی گاز طبیعی در سیاست های راهبردی بهینه سازی مصرف انرژی صنایع کشور و دستاوردهای حاصل از آن – اولین همایش ملی تخصصی گاز ایران – دانشگاه شیراز - آبانماه 1385.
17- عباس عباسی، امید شاکری، قاسم عرب – ممیزی انرژی در کارخانه شیشه همدان – نشریه انرژی ایران (علمی، ترویجی)– شماره 25 – بهمن 1384.
18- سپهر صنایع، حسین بابائی توسکی، حمزه جعفر کریمی، منصور فخری، شاهرخ زندیه وکیلی، محمود جهانی، امید شاکری، حبیب ا... فولادی – بررسی وضعیت کوره ها و مشعل های واحدهای صنعتی استان تهران در رشته های ذوب و عملیات حرارتی فلزات و ذوب شیشه – اولین کنفرانس احتراق ایران – دانشگاه تربیت مدرس - بهمن 1384.
19- سیدحسین علوی زاده، امید شاکری – صرفه جویی در مصرف انرژی با استفاده از سیستم تولید همزمان بجای تولید جداگانه قدرت و حرارت در شرکت صنعتی بهشهر – اولین همایش بهینه سازی مصرف سوخت در صنعت – خرداد1383.
20- O.Shakeri, O.Jalai, A.Barati, “Technology Policy for Micro-CHP Deployment in the Iranian Market”, International Association for Management of Technology (IAMOT) 2015 8-11 June 2015, Cape Town, South Africa, Accepted to present
21- Gh.Arab, O.Shakeri, A.Barati, “Optimization of the Glass Melting Process through Waste Heat Recovery”, 22nd World Energy Congress (WEC 2013), 13-17 Oct. 2013, Daegu, South Korea, Accepted to present
22- K.Rezapour, H.Akbari, O.Shakeri, F.Amin Salehi, "Energy Management Guidelines for the Iranian Industries Based on Case Studies", 13th IIES International Oil & Gas Conference: "Energy Management, Policies and Experiences", 30 Nov-1 Dec 2008, Tehran, Iran
23- S.Sanaye, H.Babaie Touski, H.Jafar Karimi, O.Shakeri, "Economic Assessment of Replacing the Current Running Industrial Burners with High-Efficiency Burners in Various Industries", 13th IIES International Oil & Gas Conference: "Energy Management, Policies and Experiences", 30 Nov-1 Dec 2008, Tehran, Iran

عضویتهای ملی و بینالمللی
- عضو کمیته مالکیت فکری صنعت نفت (با حکم وزیر نفت)
- دبیر شورای توسعه فناوریهای انرژی کارآمد، تجدیدپذیر و محیط زیست وزارت نفت
- نماینده وزارت نفت در ستاد بهینه سازی انرژی و محیط زیست معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
- نماینده وزارت نفت در کارگروه سیاستگذاری و برنامهریزی ستاد توسعه فناوریهای انرژیهای تجدیدپذیر - معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری
- نماینده وزارت نفت در مرکز فناوری اقلیم و شبکه (CTCN) مرکز همکاری های فناوری و نوآوری ریاست جمهوری
- نماینده وزارت نفت در اجرای تفاهم نامه مشترک با وزارت نیرو در حوزه پژوهش و فناوری
- عضو کارگروه توسعه و انتقال فناوری شورای عالی راهبری کنوانسیون تغییر اقلیم وزارت نفت
- عضو کمیته راهبری، رئیس کمیته علمی و دبیر جایزه ملی مدیریت انرژی ایران (تفاهمنامه پنج جانبه شرکت بهینه سازی مصرف سوخت، ستاد بهینه سازی انرژی و محیط زیست معاونت علمی و فناوری، سازمان بهره وری انرژی ایران، سازمان ملی استاندارد ایران و سازمان مدیریت صنعتی)
- عضو شورای مدیریت مرکز نوآوری و فناوری ستاد بهینه سازی انرژی و محیط زیست معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
- رئیس کمیته مدیریت دانش شرکت بهینه سازی مصرف سوخت
- عضو کمیته مدیریت تقاضای برق شرکت توانیر
- نایب رئیس کمیته فنی ISIRI/TC242: Energy Management- سازمان ملی استاندارد
- رئیس کمیته فنی ISIRI/TC248: Sustainability Criteria for Bioenergy- سازمان ملی استاندارد
- عضو شورای راهبردی کرسی انرژیهای پاک و جایگزین یونسکو در جمهوری اسلامی ایران
- نایب رئیس و عضو هیئت مدیره انجمن علمی احتراق ایران
 
کارگروه‌های تخصصی
1- تدوین مدل های ارزیابی صلاحیت ذینفعان کلیدی طرح ها و پروژه های صنعت نفت
2- تدوین فهرست­های بهای اختصاصی و دستورالعمل­های فنی صنعت نفت
3- تدوین اسناد همسان قراردادی صنعت نفت
4- تدوین مقررات، شرح خدمات، آیین نامه­ها و دستورالعمل­های مهندسی صنعت نفت 
5- تمشیت امور «شورای راهبردی مطالعات ارزش صنعت نفت»
6- تمشیت امور «شورای سیاست‌گذاری جایزۀ سرآمدی و بهبود مستمر صنعت نفت»
7- تدوین استانداردهای IPS تجهیزات و خدمات مهندسی صنعت نفت 
8- تدوین استانداردهای گروه های کالایی اولویت­دار ساخت داخل

تماس با اداره‌کل

- آدرس: تهران، خیابان کریمخان زند، خیابان خردمند شمالی، کوچه چهاردهم، پلاک 17
- تلفن: 7-88810466
- فکس: 88810465