اداره‌کل نظام تامین و تجاری‌سازی فناوری وزارت نفت

1399/8/12 دوشنبه

حمایت از کارآفرینان، شرکت‌های دانش بنیان و صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر جهت فعالیت در حوزه های مورد نیاز توسعه فناوری و نوآوری، تجاری سازی فناوری و ساخت در وزارت نفت.


هدف
سیاستگذاری تامین و ساخت داخل کالا و تجهیزات مورد نیازصنایع نفت، گاز، پتروشیمی و پالایش و تجاری سازی محصولات فناورانه همراه با گواهی کیفیت کالا و تجهیزات به منظور تأمین به موقع نیازهای عملیاتی شرکت‌های اصلی و فرعی وزارت نفت به کالا و تجهیزات در راستای حمایت از سازندگان داخلی و شرکتهای فن اور، دانش بنیان و کار افرین و خودکفایی صنعتی، شفاف سازی بیشتر در فرایند‌های تامین و ساخت داخل کالا و سیاستگذاری در جهت افزایش سرعت تأمین و کیفیت تامین و تجاری سازی فناوری و ساخت کالا و تجهیزات، سیاستگذاری ایجاد بانکهای اطلاعاتی منابع از سازندگان داخلی و خارجی معتبر، فروشندگان، تأمین کنندگان، شرکت های حمل و نقل، بازرسی فنی خدمات مالی، خدمات اداری، پیمانکاری و غیره در شرکت های اصلی و تابعه دستگاه مرکزی و بانک اطلاعاتی اقلام. و فناوری و ارایه نظرات مشورتی به معاون وزیر و سایر مدیران کل در خصوص توسعه تجاری سازی و ساخت در وزارت نفت
 
تاریخچه
با تایید و تصویب ساختار نوین سازمانی این اداره کل از ادغام دو اداره کل «تجاری سازی و فناوری ساخت» و «سامانه کالا و حمایت از ساخت داخل» تشکیل گردید.
 
اهم وظایف و اقدامات اداره کل
1.نظارت و راهبری مگا پروژه ساخت ده گروه خانواده کالایی مورد نیاز وزارت نفت
2.سیاستگذاری، برنامه ریزی و نظارت عالیه بر پروژه بسته دوم خانواده کالاهای اولویت دار وزارت نفت
3.ایجاد نظام یکپارچه صدور گواهینامه کیفیت سازندگان 
4.سازماندهی فاز دوم « دستورالعمل ارزیابی صلاحیت و رتبه بندی تامین کنندگان و سازندگان(فهرست بلند منابع واحد دستگاه مركزي) و صدور گواهینامه کیفیت سازندگان کالاو تجهیزات مورد نیاز وزارت نفت»
5.برنامه ریزی و اقدام جهت ارتقاء و حداکثر سازی استفاده از توان داخل در قراردادهای نفتی و تهیه ضمیمه مربوطه در قرارداد تیپ
6.مدیریت شناسایی اقلام با کاربری دو گانه (بهره برداری از کانال خرید برجام)
7.مدیریت جمع آوری اطلاعات مربوط به موجودی احتمالی کلیه مواد هسته ای و فعالیتهای مرتبط در صنعت نفت
8.راهبری و تدوین نقشه های راه انتقال فناوری
9.سیاستگذاری، هدایت و راهبری فرآیند خرید کالا در زنجیره تامین
10.ایجاد بستری یکپارچه در کلیه بخشهای بازرگانی و مراکز خرید وزارت نفت به کمک گسترش ضریب نفوذ استفاده از تمهیدات و ابزارهای سامانه تأمین کالا در کلیه شرکت¬های ماندگار و غیر ماندگار صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و پالایش و پخش
11.سیاستگذاری و توسعه دستگاه مرکزی وزارت نفت از طریق تعیین سیاستهای محوری در شناسایی و ارزیابی کیفی شرکتهای تولیدکننده و تامین کننده داخلی و خارجی و ایجاد فهرست بلند منابع واحد دستگاه مرکزی بر اساس قانون برگزاری مناقصات
12.سیاستگذاری و نظارت بر تدوین خط مشی¬ها، روش¬ها و دستورالعملهای بازرگانی و حمایت از ساخت داخل و تشویق سازندگان داخلی به تولید رقابتی اقلام و تجهیزات مورد نیاز صنایع نفت و گاز در داخل کشور تحت گواهینامه های معتبر بین¬المللی و منطبق با استانداردهای مصرف
13.سیاستگذاری و نظارت عالی بر ایجاد یکپارچگی زیر ساخت طبقه بندی اقلام و تجهیزات در شرکتهای تابعه وزارت نفت بمنظور تنوع زدایی در اقلام و تجهیزات پروژه ها و قراردادهای مربوطه
14. سیاستگذاری و نظارت عالیه بر فرآیند یکپارچه نمودن طبقه بندی (کدینگ) اقلام و تجهیزات شرکتهای تابعه وزارت نفت
 
آشنایی با مدیر کل


نام و نام خانوادگی
شهرام شمس
تاریخ تولد: --
آخرین مدارج تحصیلی و شغلی
---
سابقه کار دولتی
---
اهم سمتهای اداری
---
----
----

تماس با اداره‌کل

تهران، خیابان کریم خان زند، خیابان حافظ، پلاک  523، مرکزی ششم وزارت نفت، طبقه چهارم
تلفن: 6- 61627894
نمابر:  61627823-88925005 
بررسی منابع: 88925002-83و88943082
سامانه: 88943084-88925004
ایران کد: 88925003
پست الکترونیکی: Commercialization.affairs@mop.ir