1398/11/21 دوشنبه

وزارت نفت و صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری برگزار می کنند

1398/11/21 دوشنبهدوشنبه 21/11/13982020-02-10T14:57:29+03:302/10/2020وزارت نفت و صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری برگزار می کنند<img alt="" src="../Picture/ShowPicture.aspx?ID=e31aa3c6-3701-4830-892a-68524436ddd1" />154dece3c-fad0-4199-8626-b0628a70145e2020-02-10T14:56:58+03:30رویداد70611/24/2022 3:08:57 PM


نسخه قابل چاپ